Referensobjekt

BOSTÄDER

Kv. Tegnér, Västerås

Projektstart: Februari 2018
Beräknad sluttid: December 2019
Byggherre: Willhem Västerås AB
Uppdragsgivare: Totalbyggen i Västerås AB
Arbetsledare: Simon Skålberg & Pontus Lundvall

På detta projekt utför vi mark- och anläggningsarbeten för nybyggnation av studentlägenheter.


Kv Gjutformen, Uppsala

Projektstart: Mars 2016
Beräknad sluttid: November 2018
Beställare: Uppsalahem/Skanska
Arbetsledare: Thomas Welén

Uppsalahem AB ska uppföra ca 200 lägenheter inom kvarteret Gjutformen i Uppsalas nordvästra stadsdelar där Bodén gör provisoriska vägar under byggtiden. Vårt uppdrag är schakt- och grundläggande markarbeten för husen samt finplaneringen.


Östra Bäcklösa, Uppsala

Projektstart: Januari 2016
Beräknad sluttid: December 2018
Beställare: Uppsalahem/PEAB
Arbetsledare: Thomas Welén

Nyproduktion av vägar och ledningar för  vatten och avlopp samt grundarbeten och finplanering  för nybyggnationer av 224 st  hyresrätter åt Uppsalahem.


Skalden, Västerås

Projektstart: Mars 2015
Beräknad sluttid: Juni 2016
Beställare: Ikano/Aros Bygg & Förvaltning AB
Arbetsledare: Göran Bodén

​Mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnad av 2 st bostadshus


Båghuset, Uppsala

Projektstart: Januari 2015
Beräknad sluttid: September 2017
Beställare: Peab Sverige AB
Arbetsledare: Thomas Welén

Grundarbeten och finplanering till nybyggnation av 100 st lägenheter i Stenhagen


Markörgatan, Västerås

Projektstart: November 2016
Beräknad sluttid: Maj 2018
Beställare: Peab
Arbetsledare: Pontus Lundvall

Vi dränerar om och grundisolerar 5 st hyreshus. Bygger nya sopstationer samt finplanerar och förnyar gemensam lekpark och gårdsytor.  

INDUSTRI

Kv Tunbytorp 13, Västerås

Projektstart: Oktober 2018
Beräknad sluttid: September 2019
Uppdragsgivare: MPA Tunbytorp
Arbetsledare: Göran Bodén

Mark- och betongarbeten för nybyggnation av kontorslokal.


Gasum, Gryta, Västerås

Projektstart: Maj 2018
Beräknad sluttid: April 2019
Uppdragsgivare: Pöyry Sweden AB
Arbetsledare: Simon Skålberg
Platschef: Pontus Lundvall

Mark och betongarbeten för ombyggnad av biogasanläggning.


Kv. ABB Lab, Västerås

Projektstart: November 2017
Beräknad sluttid: December 2018
Uppdragsgivare: Aros Bygg & Förvaltning AB/ABB Substations AB
Arbetsledare: Kim Persson

Vi utför mark och VA arbeten för en nybyggnad av ett lågspänningslab samt mark- och betongarbeten för nybyggnad av transformatorfundament.


Lackspecialisten, Köping

Projektstart: Maj 2018
Beräknad sluttid: November 2018
Uppdragsgivare: MPA Fastigheter AB
Arbetsledare: Simon Skålberg
Platschef: Pontus Lundvall

Mark och grundarbeten för tillbyggnad av industrifastighet.


Ackumulatortank, Västerås

Projektstart: Maj 2017
Beräknad sluttid: Januari 2018
Byggherre: Mälarenergi
Uppdragsgivare: Peab Sverige AB
Arbetsledare: Anders Förnegård

Kompletta schaktningns- och återfyllningsarbeten för fundament inkl dränering och kompettering av asfalt för en ny ackumulatortank för Mälarenergi.

OFFENTLIG VERKSAMHET

Jällaskolan, Uppsala

Projektstart: November 2017
Beräknad sluttid: Augusti 2019
Byggherre: Uppsala Skolfastigheter AB
Uppdragsgivare: Peab Sverige AB, Uppsala
Arbetsledare: Tommy Hedblad
Platschef: Mattias Eriksson

På detta projekt utför vi mark- och anläggningsarbeten för grundläggning av ny skola i Jälla straxt utanför Uppsala. Den inriktar sig till praktiska gymnasieprogram.
Vi utför även omfattande losshållning av berg samt VA och finplanering av området.


Tunboskolan, Kolbäck

Projektstart: Februari 2019
Beräknad sluttid: Augusti 2019
Byggherre: Hallstahammars Kommun
Uppdragsgivare: Aros Bygg & förvaltning AB
Platschef: Rickard Nilsson
Arbetsledare: Mikael Högback

Nybyggnation av utbyggnad av skola i Kolbäck. Vi utför där mark- och anläggningsarbeten som innefattar VA, dränering, värme, el- och tele. Finplanering av lekplats och grönområden.


Hagalund, Enköping

Projektstart: Januari 2019
Beräknad sluttid: Juni 2019
Byggherre: Enköpings Pastorat
Uppdragsgivare: Enköpings Pastorat
Platschef: Thomas Welén


Nybyggnation av förråd och verkstad till Enköpings Pastorat.
Vi utför mark- och anläggningsarbeten som innefattar VA, dränering, värme, el- och tele.

Himlahöjdens Lekplats, Västerås

Utförandetid: Augusti 2013- December 2014
Beställare: Västerås Stad

Uppförande av ny lekplats på Vetterslund. Lekplatsen har sagotema och entreprenaden innehöll omfattade montage av lekutrustning.


Bro Galopp, Önsta, Upplands-Bro

Projektstart: Mars 2016
Beräknad sluttid: Maj/Juni 2016
Beställare: Svensk Galopp
Arbetsledare: Anders Förnegård

Svensk Galopp bygger en ny galoppbana där Bodén gör finplaneringsarbeten inklusive dagvattenledningar och belysning runt läktarbyggnaderna på galoppbanan.

KONTOR / BUTIK

Koppartorget TRE, Västerås

Projektstart: maj 2017
Beräknad sluttid: December 2018
Beställare: Castellum Mitt AB
Arbetsledare: Kim Persson

Vi utför mark- och anläggningsarbeten för grundläggning till Koppartorget TRE. Vi utför även finplanerings och iordningsställande av grönområden vid inflytt. Se länk för mer info kring projektet
https://www.castellum.se/vara-projekt/koppartorget-tre-vasteras/


Kv. Majoren, Västerås

Projektstart: Oktober 2017
Beräknad sluttid: Oktober 2018
Uppdragsgivare: Byggessen
Arbetsledare: Rickard Nilsson

Mark och grundläggningsarbeten för uppförande av nytt kontorshus. I entreprenaden ingår även finplanering av området.


Kv. Magnetfältet, Västerås

Projektstart: Oktober 2017
Beräknad sluttid: Oktober 2018
Uppdragsgivare: Byggmäster
Arbetsledare: Kim Persson

Projektering och genomförande av mark och grundläggningsarbeten för Byggmästers nya kontor.


ICA Grytan, Västerås

Projektstart: Januari 2018
Beräknad sluttid: December 2018
Byggherre: ICA Fastigheter AB
Uppdragsgivare: Aros Bygg & Förvaltning AB
Arbetsledare: Rickard Nilsson

På detta projekt utför vi mark- och anläggningsarbeten för en utbyggnad av ICA Grytans butik som samtidigt övergår att bli Västerås enda Kvantumbutik.


Kv. Sigurd 7,  Västerås

Projektstart: Augusti 2016
Beräknad sluttid: Maj 2018
Beställare: Aros Bygg & Förvaltning
Arbetsledare: Kim Persson

Grundläggningsarbeten för nybyggnation av hotell och kontor på Sigurdsområdet vid järnvägsstationen,  Västerås C


Netto, Surahammar

Projektstart: Mars 2016
Beräknad sluttid: Juni/Juli 2016
Beställare: Netto/GBJ Bygg AB
Arbetsledare: Göran Bodén

Mark och grundläggande arbeten för nybyggnation av Nettobutik i Surahammar.


Brunna Truckcenter, Upplands Bro

Projektstart: April 2016
Beräknad sluttid: Sept 2017
Beställare: Byggmäster AB
Arbetsledare: Thomas Welén

Totalentreprenad innefattande en ny anläggning med tre huskroppar kopplat till tunga fordron. Totalt ca 20 000 kvm mark som skall färdigställas och byggnationen består av 2 st industrihus, 1 st tvätthall för lastbilar och 1 st tankstation.

TRANSFORMATORBYGGNADER

YT21, Riddarhyttan

Projektstart: Oktober 2018
Beräknad sluttid: Maj 2020
Uppdragsgivare: Linjemontage
Arbetsledare: Göran Bodén

Ny- och ombyggnad av ställverk. Kabelschakter, dränerings- och dagvattensystem. Grundläggning av ny byggnad och transformatorfundament.


YT 12, Kjula

Projektstart: Maj 2016
Beräknad sluttid: April 2017
Beställare: SEVAB nät AB / Linjemontage

Ny infartsväg till station YT12 samt mark- och betongarbeten för nybyggnad av transformatorfundament, kontrollbyggnad och apparatfundament.


BT 31, Köping

Projektstart: November 2015
Beräknad sluttid: Maj 2017
Beställare: Infratek/Mälarenergi
Arbetsledare: Göran Bodén

Renovering samt nybyggnad av transformatorfundament. Nya apparatfundament. Ny- och ombyggnad av transportvägar inom området samt områdesskydd.


Transformatorstation
Rosendal Uppsala

Projektstart: September 2014
Beräknad sluttid: December 2016
Beställare: Infratek Sverige AB
Arbetsledare: Thomas Welén

Mark och betongarbeten för nybyggnation av transformatorstation.

INFRASTRUKTUR

Bredsandsskogen etapp 5, Enköping

Projektstart: Maj 2016
Beräknad sluttid: December 2016
Beställare: Bredsands Framtidsboende
Arbetsledare: Pontus Lundvall

Nyproduktion av gator inkl. ledningar för VA, fjärrvärme, el och tele för nytt tomtområde.


Smågatstenssättningar, staket etc villatomter, Västerås