REFERENSPROJEKT


BOSTÄDER


Pingla bostäder, Knivsta

Projektstart: November 2021
Färdigställt: Maj 2023
Uppdragsgivare: HMB Construction AB

Nybyggnation av 46 Hyreslägenheter i Alsike, Knivsta Kommun. I entreprenaden har grundläggning, media i mark samt finplanering ingått. 


Aberga

Projektstart: Jan 2022
Färdigställt: Dec 2022

Beställare: Gunnar Larsson, Aberga Gård
Byggare: Mälarvillan
Platschef: Fredric Persson

Utbyggnad av villaområdet Aberga by med 36 villatomter. Arbetet omfattar markjobben med infra, VA för alla tomterna samt ett tillhörande dagvattenmagasin .


Sundemans backe, Västerås

Projektstart: December 2019
Färdigställt: Maj 2022
Byggherre: Riksbyggen
Uppdragsgivare: Totalbyggen AB
Platschef: Kim Persson

Vi utförde mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnation av lägenheter. Bonum Brf Sundemans backe, lägenheter för dem som fyllt 55 år


Rosendal, Uppsala

Projektstart: Juni 2020
Färdigställt: Januari 2021
Uppdragsgivare: Uppsala Kommun

En utförande entreprenad åt Uppsala kommun i expansiva Rosendal, finplanering runt hus i flera etapper. Fullt färdigställande med plattytor, stenarbeten, asfalt och växter.


Kv Gjutformen, Uppsala

Projektstart: Mars 2016
Färdigställt: November 2018
Beställare: Uppsalahem/Skanska

Uppsalahem AB uppförde ca 200 lägenheter inom kvarteret Gjutformen i Uppsalas nordvästra stadsdelar. Vårt uppdrag är schakt- och grundläggande markarbeten för husen samt finplaneringen.


Båghuset, Uppsala

Projektstart: Januari 2015
Färdigställt: September 2017
Beställare: Peab Sverige AB

Grundarbeten och finplanering till nybyggnation av 100 st lägenheter i Stenhagen.


INDUSTRI


Vafab Miljö sluttäckning Gryta Västerås

Projektstart: Maj 2022
Färdigställt: Oktober 2022
Beställare: Vafab Miljö
Platschef: Fredric Persson

Sluttäckning av ca 2,4 hektar deponiyta , ej farligt avfall, på Gryta avfallsanläggning i Västerås.
Täckningen gjordes stegvis med  flera lager av olika material, samt duk för att kapsla in massorna. Omfattar även ett ledningssystem för dag och ytvatten samt gas.


Gasrening, Vafab Miljö, Västerås

Projektstart: November 2020
Färdigställt: April 2021
Uppdragsgivare: Vafab Miljö
 

I samarbete med Vafab Miljö upprättas en utrustning för att rena biogas. Gasum, Gryta, Västerås

Projektstart: Maj 2018
Färdigställt: April 2019
Uppdragsgivare: Pöyry Sweden AB
Platschef: Pontus Lundvall

Mark och betong arbeten för ombyggnad av biogasanläggning.


Kv. ABB Lab, Västerås

Projektstart: November 2017
Färdigställt: December 2018
Uppdragsgivare: Aros Bygg & Förvaltning AB/ABB Substations AB
Arbetsledare: Kim Persson

Vi utförde mark och VA arbeten för en nybyggnation av lågspänningslab samt mark- och betong arbeten för nybyggnad av transformator fundament.


Ackumulatortank, Västerås

Projektstart: Maj 2017
Färdigställt: Januari 2018
Byggherre: Mälarenergi
Uppdragsgivare: Peab Sverige AB
Arbetsledare: Anders Förnegård

Kompletta schaktnings- och återfyllningsarbeten för fundament inklusive dränering och komplettering av asfalt för en ny ackumulatortank åt Mälarenergi.


Björkmans transport, Uppsala

Projektstart: September 2019
Byggherre: Björkmans Transport
Uppdragsgivare: Mälarbygg i Västerås AB
Arbetsledare: Fredric Persson 

Vi har utfört mark- och anläggningsarbeten för en ny anläggning åt Björkmans Transport i Uppsala. 
Omfattning är speditionshall, verkstad och kontor.
 

OFFENTLIG VERKSAMHET


Södra Källtorps fsk & idrottshall, Västerås

Projektstart: Mars 2021
Färdigställt: September 2022
Uppdragsgivare: HMB Construction
Platschef: Johan Viklund 

Entreprenaden omfattar nybyggnation av en förskola samt rivning, om- och tillbyggnad av idrottshall. Finplanering av skolgård ingår också i våra åtaganden.


Margaretahemmet, Knivsta

Projektstart: Juni 2021
Färdigställt: September 2022
Uppdragsgivare: Roslagsvatten / Knivsta Kommun
Platschef: Stefan Anskoff

Nytt vatten och avlopp i första etappen, Sedan anlades ny väg och gc-bana med belysning i etapp 2.

Parken och en vändplan tillkom i entreprenaden.


Tunboskolan, Kolbäck

Projektstart: Februari 2019
Färdigställt: Augusti 2019
Byggherre: Hallstahammars Kommun
Uppdragsgivare: Aros Bygg & förvaltning AB
Platschef: Rickard Nilsson
Arbetsledare: Mikael Högback

Utbyggnad av skola i Kolbäck. Vi utförde mark- och anläggningsarbeten som innefattar VA, dränering, värme, el-tele och finplanering av lekplats och grönområden.


Bro Galopp, Önsta, Upplands-Bro

Projektstart: Mars 2016
Färdigställt: Maj/Juni 2016
Beställare: Svensk Galopp
Arbetsledare: Anders Förnegård

Svensk Galopp byggde en ny galoppbana där Bodén gjorde finplanerings arbeten inklusive dagvattenledningar och belysning runt läktarbyggnaderna på galoppbanan.


KONTOR / BUTIK

Koppartorget 4 & 5, Västerås

Starttid: Februari 2020
Färdigställande: Juni 2021
Byggherre: Castellum
Uppdragsgivare: Nybyggar´n AB

Koppartorget 4 & 5 certifieras enligt Miljöbyggnad GULD som är Sveriges högsta miljöklass. Byggnaden förses med el från solcellspaneler samt grön el och grön fjärrvärme. Certifieringen ställer extra höga krav på inomhusmiljön: behaglig temperatur och luftflöde, arbetsplatser med dagsljus och effektiv solavskärmning samt noggrant utvalda material utan miljörisker är bara några exempel. Att arbetsplatsen påverkar vår hälsa och välbefinnande är ingen hemlighet. Mår vi bra, presterar vi bra. (Text fr. Castellum)


Kv Gasklockan (Navet), Västerås

Projektstart: 2017
Färdigställt: 2020
Uppdragsgivare: Peab
Arbetsledare: Pontus Lundvall

Mark- och ledningsarbeten för nytt kontorskomplex för stadens servicebolag. 


Koppartorget TRE, Västerås

Projektstart: maj 2017
Färdigställt: December 2018
Beställare: Castellum Mitt AB
Arbetsledare: Kim Persson

Vi utförde mark- och anläggningsarbeten för grundläggning till Koppartorget TRE. Vi utförde även finplanerings och iordningsställande av grönområden vid inflytt. Se länk för mer info kring projektet
https://www.castellum.se/vara-projekt/koppartorget-tre-vasteras/


ICA Grytan, Västerås

Projektstart: Januari 2018
Färdigställt: December 2018
Byggherre: ICA Fastigheter AB
Uppdragsgivare: Aros Bygg & Förvaltning AB
Arbetsledare: Rickard Nilsson

På detta projekt utförde vi mark- och anläggningsarbeten för en utbyggnad av ICA Grytans butik som samtidigt övergick att bli Västerås första Kvantum butik.


Kv. Sigurd 7,  Västerås

Projektstart: Augusti 2016
Färdigställt: Maj 2018
Beställare: Aros Bygg & Förvaltning
Arbetsledare: Kim Persson

Grundläggningsarbeten för nybyggnation av hotell och kontor på Sigurdsområdet vid järnvägsstationen,  Västerås CTRANSFORMATORBYGGNADER


YT21, Riddarhyttan

Projektstart: Oktober 2018
Färdigställt: Maj 2020
Uppdragsgivare: Linjemontage

Ny- och ombyggnad av ställverk. Kabelschakter, dränerings- och dagvattensystem. Grundläggning av ny byggnad och transformator fundament.


YT 12, Kjula

Projektstart: Maj 2016
Färdigställt: April 2017
Beställare: SEVAB nät AB / Linjemontage

Ny infartsväg till station YT12 samt mark- och betong arbeten för nybyggnad av transformator fundament, kontrollbyggnad och apparat fundament.


BT 31, Köping

Projektstart: November 2015
Färdigställt: Maj 2017
Beställare: Infratek/Mälarenergi

Renovering samt nybyggnad av transformator fundament. Nya apparat fundament. Ny- och ombyggnad av transportvägar inom området samt områdesskydd.


Transformatorstation
Rosendal Uppsala

Projektstart: September 2014
Sluttid: December 2016
Beställare: Infratek Sverige AB

Mark och betong arbeten för nybyggnation av transformatorstation.


INFRASTRUKTUR


Hemsö parkering, Kornknarren, V-ås

Projektstart: Januari 2021
Färdigställt: Maj 2021
Uppdragsgivare: Hemsö Klockargården

Parkeringsplatserna utökas åt närliggande bostäder i  nya kvarteret Kornknarren, på Råby i Västerås.
I samarbete med SMA Återvinning har befintligt material krossats på plats, och återanvänts i uppbyggnaden. 

Bredsandsskogen etapp 5, Enköping

Projektstart: Maj 2016
Färdigställt: December 2016
Beställare: Bredsands Framtidsboende
Arbetsledare: Pontus Lundvall

Nyproduktion av gator inkl. ledningar för VA, fjärrvärme, el och tele för nytt tomtområde.


Bildspel; Mindre entreprenader