REFERENSPROJEKT


BOSTÄDER


Sundemans backe, Västerås

Projektstart: December 2019
Sluttid: Maj 2022
Byggherre: Riksbyggen
Uppdragsgivare: Totalbyggen
Platschef: Kim Persson

Vi utförde mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnation av lägenheter. Bonum Brf Sundemans backe, lägenheter för dem som fyllt 55 år


Rosendal, Uppsala

Projektstart: Juni 2020
Sluttid: Januari 2021
Uppdragsgivare: Uppsala Kommun

En utförande entreprenad åt Uppsala kommun i expansiva Rosendal, finplanering runt hus i flera etapper. Fullt färdigställande med plattytor, stenarbeten, asfalt och växter.


Kv Gjutformen, Uppsala

Projektstart: Mars 2016
Sluttid: November 2018
Beställare: Uppsalahem/Skanska
Arbetsledare: Thomas Welén

Uppsalahem AB uppförde ca 200 lägenheter inom kvarteret Gjutformen i Uppsalas nordvästra stadsdelar. Vårt uppdrag är schakt- och grundläggande markarbeten för husen samt finplaneringen.


Skalden, Västerås

Projektstart: Mars 2015
Sluttid: Juni 2016
Beställare: Ikano/Aros Bygg & Förvaltning AB
Arbetsledare: Göran Bodén

​Mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnad av 2 st bostadshus "Senap och Ketchup. 


Båghuset, Uppsala

Projektstart: Januari 2015
Sluttid: September 2017
Beställare: Peab Sverige AB
Arbetsledare: Thomas Welén

Grundarbeten och finplanering till nybyggnation av 100 st lägenheter i Stenhagen.


INDUSTRI


Gasrening, Vafab Miljö, Västerås

Projektstart: November 2020
Sluttid: April 2021
Uppdragsgivare: Vafab Miljö
Platschef: Thomas Welén

 

I samarbete med Vafab Miljö upprättas ett byggnad för att rena biogas. Gasum, Gryta, Västerås

Projektstart: Maj 2018
Sluttid: April 2019
Uppdragsgivare: Pöyry Sweden AB
Arbetsledare: Simon Skålberg
Platschef: Pontus Lundvall

Mark och betongarbeten för ombyggnad av biogasanläggning.


Kv. ABB Lab, Västerås

Projektstart: November 2017
Sluttid: December 2018
Uppdragsgivare: Aros Bygg & Förvaltning AB/ABB Substations AB
Arbetsledare: Kim-André Persson

Vi utförde mark och VA arbeten för en nybyggnation av lågspänningslab samt mark- och betongarbeten för nybyggnad av transformatorfundament.


Ackumulatortank, Västerås

Projektstart: Maj 2017
Sluttid: Januari 2018
Byggherre: Mälarenergi
Uppdragsgivare: Peab Sverige AB
Arbetsledare: Anders Förnegård

Kompletta schaktnings- och återfyllningsarbeten för fundament inklusive dränering och komplettering av asfalt för en ny ackumulatortank åt Mälarenergi.


Björkmans transport, Uppsala

Projektstart: September 2019
Byggherre: Björkmans Transport
Uppdragsgivare: Mälarbygg i Västerås AB
Platschef: Thomas Welén
Arbetsledare: Fredric Persson 

Vi har utfört mark- och anläggningsarbeten för en ny anläggning åt Björkmans Transport i Uppsala. 
Omfattning är speditionshall, verkstad och kontor.
 

OFFENTLIG VERKSAMHET


Jällaskolan, Uppsala

Projektstart: November 2017
Sluttid: Augusti 2019
Byggherre: Uppsala Skolfastigheter AB
Uppdragsgivare: Peab Sverige AB, Uppsala
Arbetsledare: Tommy Hedblad
Platschef: Mattias Eriksson

På detta projekt utförde vi mark- och anläggningsarbeten för ny skola i Jälla straxt utanför Uppsala. Den inriktar sig till praktiska gymnasieprogram.
Vi utförde även omfattande losshållning av berg. VA och finplaneringsarbeten av området.


Tunboskolan, Kolbäck

Projektstart: Februari 2019
Sluttid: Augusti 2019
Byggherre: Hallstahammars Kommun
Uppdragsgivare: Aros Bygg & förvaltning AB
Platschef: Rickard Nilsson
Arbetsledare: Mikael Högback

Utbyggnad av skola i Kolbäck. Vi utförde mark- och anläggningsarbeten som innefattar VA, dränering, värme, el-tele och finplanering av lekplats och grönområden.


Hagalund, Enköping

Projektstart: Januari 2019
Sluttid: Juni 2019
Byggherre: Enköpings Pastorat
Uppdragsgivare: Enköpings Pastorat
Platschef: Thomas Welén


Nybyggnation av förråd och verkstad till Enköpings Pastorat.
Vi utförde mark- och anläggningsarbeten som innefattar VA, dränering, värme, el- och tele.


Himlahöjdens Lekplats, Västerås

Utförandetid: Augusti 2013- December 2014
Beställare: Västerås Stad

Uppförande av ny lekplats på Vetterslund. Lekplatsen har sagotema och entreprenaden innehöll omfattade montage av lekutrustning.


Bro Galopp, Önsta, Upplands-Bro

Projektstart: Mars 2016
Sluttid: Maj/Juni 2016
Beställare: Svensk Galopp
Arbetsledare: Anders Förnegård

Svensk Galopp byggde en ny galoppbana där Bodén gjorde finplaneringsarbeten inklusive dagvattenledningar och belysning runt läktarbyggnaderna på galoppbanan.


KONTOR / BUTIK

Kv Tunbytorp 13, Västerås

Projektstart: Oktober 2018
Sluttid: September 2019
Uppdragsgivare: MPA Tunbytorp
Arbetsledare: Göran Bodén

Mark- och betongarbeten för nybyggnation av kontorslokal.


Koppartorget TRE, Västerås

Projektstart: maj 2017
Sluttid: December 2018
Beställare: Castellum Mitt AB
Arbetsledare: Kim-André Persson

Vi utförde mark- och anläggningsarbeten för grundläggning till Koppartorget TRE. Vi utförde även finplanerings och iordningsställande av grönområden vid inflytt. Se länk för mer info kring projektet
https://www.castellum.se/vara-projekt/koppartorget-tre-vasteras/


Kv. Majoren, Västerås

Projektstart: Oktober 2017
Sluttid: Oktober 2018
Uppdragsgivare: Byggessen
Arbetsledare: Rickard Nilsson

Mark och grundläggningsarbeten för uppförande av nytt kontorshus. I entreprenaden ingick även finplanering av området.


Kv. Magnetfältet, Västerås

Projektstart: Oktober 2017
Sluttid: Oktober 2018
Uppdragsgivare: Byggmäster
Arbetsledare: Kim-André Persson

Projektering och genomförande av mark och grundläggningsarbeten för Byggmästers nya kontor.


ICA Grytan, Västerås

Projektstart: Januari 2018
Sluttid: December 2018
Byggherre: ICA Fastigheter AB
Uppdragsgivare: Aros Bygg & Förvaltning AB
Arbetsledare: Rickard Nilsson

På detta projekt utförde vi mark- och anläggningsarbeten för en utbyggnad av ICA Grytans butik som samtidigt övergick att bli Västerås enda Kvantumbutik.


Kv. Sigurd 7,  Västerås

Projektstart: Augusti 2016
Sluttid: Maj 2018
Beställare: Aros Bygg & Förvaltning
Arbetsledare: Kim-André Persson

Grundläggningsarbeten för nybyggnation av hotell och kontor på Sigurdsområdet vid järnvägsstationen,  Västerås C


Brunna Truckcenter, Upplands Bro

Projektstart: April 2016
Sluttid: September 2017
Beställare: Byggmäster AB
Arbetsledare: Thomas Welén

Totalentreprenad innefattande en ny anläggning med tre huskroppar kopplat till tunga fordon. Totalt ca 20 000 kvm mark färdigställdes och byggnationen består av 2 st industrihus, 1 st tvätthall för lastbilar och 1 st tankstation.


TRANSFORMATORBYGGNADER


YT21, Riddarhyttan

Projektstart: Oktober 2018
Sluttid: Maj 2020
Uppdragsgivare: Linjemontage
Arbetsledare: Göran Bodén

Ny- och ombyggnad av ställverk. Kabelschakter, dränerings- och dagvattensystem. Grundläggning av ny byggnad och transformatorfundament.


YT 12, Kjula

Projektstart: Maj 2016
Sluttid: April 2017
Beställare: SEVAB nät AB / Linjemontage

Ny infartsväg till station YT12 samt mark- och betongarbeten för nybyggnad av transformatorfundament, kontrollbyggnad och apparatfundament.


BT 31, Köping

Projektstart: November 2015
Sluttid: Maj 2017
Beställare: Infratek/Mälarenergi
Arbetsledare: Göran Bodén

Renovering samt nybyggnad av transformatorfundament. Nya apparatfundament. Ny- och ombyggnad av transportvägar inom området samt områdesskydd.


Transformatorstation
Rosendal Uppsala

Projektstart: September 2014
Sluttid: December 2016
Beställare: Infratek Sverige AB
Arbetsledare: Thomas Welén

Mark och betongarbeten för nybyggnation av transformatorstation.


INFRASTRUKTUR


Hemsö parkering, Kornknarren, V-ås

Projektstart: Januari 2021
Projekt färdigställt: Maj 2021
Uppdragsgivare: Hemsö Klockargården
Platschef: Simon Skålberg

Parkeringsplatserna utökas åt närliggande bostäder i  nya kvarteret Kornknarren, på Råby i Västerås.
I samarbete med SMA Återvinning har befintligt material krossats på plats, och återanvänts i uppbyggnaden. 

Bredsandsskogen etapp 5, Enköping

Projektstart: Maj 2016
Sluttid: December 2016
Beställare: Bredsands Framtidsboende
Arbetsledare: Pontus Lundvall

Nyproduktion av gator inkl. ledningar för VA, fjärrvärme, el och tele för nytt tomtområde.


Bildspel; Mindre entreprenader