NYHETER

1998-2023 , 25 år!

På  goda grunder


EN GOD GRUND GER
FAST MARK

Bodén mark & anläggning i Mälardalen AB har sin verksamhet i hela Mälardalen med anläggningskontor i Uppsala och Västerås. Huvudkontoret finns i Västerås.

Marken, och hur vi på den skapar en stabil grund är vår passion.
Vi utför alla typer av markarbeten i form av totalentreprenader och utförande entreprenader. Är du i behov av vår kunskap i såväl stora som små projekt, tveka inte att höra av dig till oss! Välkommen