1998-2023
25 år

På  goda grunder


EN GOD GRUND - GER FAST MARK

Bodén mark & anläggning i Mälardalen AB.
Vi har vår verksamhet i hela Mälardalen samt delar av Uppland, med kontor i Västerås och Uppsala.
Huvudkontoret ligger i Västerås.


Marken. 
Hur vi på den skapar en stabil grund är vår passion.

Vi utför alla typer av markarbeten i form av totalentreprenader och utförandeentreprenader. Är du i behov av vår kunskap, i såväl stora som små projekt, tveka inte att höra av dig till oss.