Bodén mark & anläggning i Mälardalen AB
Omformargatan 18C, 721 37 Västerås - Telefon: 021-81 11 50 - E-post: info@bodenmark.se

EN GOD GRUND GER
FAST MARK ATT STÅ PÅ

Bodén mark & anläggning i Mälardalen AB har sin verksamhet i hela Mälardalen med anläggningskontor i Uppsala och Västerås. Huvudkontoret finns i Västerås.

Marken och hur man ska skapa en stabil grund att stå på är vår passion.
Vi utför alla typer av markarbeten i form av totalentreprenader och utförande entreprenader. Är du i behov av vår kunskap, tveka inte att höra av dig till oss! Välkommen