PROJEKTERING OCH MÄTTEKNIK


Vi är gärna med i tidigt stadie av projektet. På så sätt kan vi bidra med kunskap och erfarenhet som ger en smidigare väg
till ett lyckat slutresultat.
Vi har även resurser för att hjälpa er med utsättning, inmätning och volymberäkning.

Kontakta oss för mer information.

Pricksäkerhet, för att kunden skall känna sig nöjd med slutprodukten, skall den vara passande för både klimat, ändamål och verksamhet.

Skräddarsytt, Är med kunden hela vägen från idé till färdig produkt. Bistår med erfarenhet för att hitta rätt bland alla alternativ. 

Helheten, Vi bygger sällan med oändliga tillgångar. Därför har vi alltid en ekonomisk aspekt med i vårt arbete. Det skall vara en fullgod slutprodukt men behöver inte alltid vara det dyraste alternativet för att uppfylla detta.