PÅGÅENDE PROJEKT

Här är några av de projekt som pågår just nu.
Som synes så är spännvidden på det vi erbjuder stor, så räkna med att vi besitter kunskap inom de flesta förekommande moment.


Westinghouse Västerås

Start: V. 28 2024
Färdigt: V. 45 2024
Beställare: Byggsvängen 


Ett lite speciellt schaktningsarbete inne på området. Då det råder hög säkerhet och speciella förhållanden, så får vi bara köra med elgrävare.


Trygghetsboende Dingtuna

Start: V.24 2024
Färdigt: 

Beställare: HMB Constuction


Nybyggnad av trygghetsboende i Dingtuna, Västerås.

Schakt och pålningsarbeten för betongplatta på mark. VA arbeten med dagvattenfördröjning samt utvändig finlanering ingår i entreprenaden.Skebäck Örebro

Starttid: Februari 2024
Färdigt: Mars 2025
Beställare: Siemens Energy, e-on


För att tillmötesgå vårt ökade behov och fördelning av ström i samhället, byggs nu en ny transformatorstation i Örebro på 130/10 kV åt e-on.  

Arbetet omfattar schakt, vattenrening, spontning, pålning, gjutning och kabelförläggning. Allt inramas av ett kraftigt skalskydd.


Odensala Märsta

Starttid: mars 2024
Färdigt: september 2026
Beställare: Linjemontage, Vattenfall


För att stabilisera framtidens elleveranser ska en ny transformatorstation byggas i Märsta, 400-130 kV. Det blir ett nytt ställverk med transformatorer och tillhörande manöverbyggnad. Den kommer ligga i anslutning till Svenska Kraftnäts befintliga elstation. Jobbet omfattar schakt, sprängning, terrassering, gjutning, kabelförläggning och skalskydd.


Tullgatan Eskilstuna

Starttid: mars 2024
Färdigt: juni 2025

Beställare: Eskilstuna Kommun, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö


Projektet ligger i stadsmiljö och omfattar delar av Tullgatan, Rademarchergatan, Kungsgatan och Nygatan. I projektet ingår VA arbeten samt byggnation av ny cirkulationsplats med tillhörande vägar och GC-vägar som omfattar stenarbeten, asfalering, planteringar, belysning mm.


Gryta avfallsanläggning etapp 5, Västerås

Starttid: December 2023

Färdigt: December 2024

Beställare: VafabMiljö 


Sluttäckning av 4,2 hektar deponiyta. Justering av terrassyta, installation av skydds och tätskikt och dräneringsmatta rullas ut. Allt täcks med  skyddstäckmassor. Även ett ledningssystem för ytvatten ska göras.


Air Liquide, Surahammar & Västerås

Starttid: 2023
Färdigt: 2024

Beställare: HMB Construction

Nybyggnation av industribyggnader på båda verksamhetsorterna, Surahammar och Västerås. Vi utför schakt, pålning och markarbeten för grunderna. Även VA arbeten, återställning och finplanering pågår nu.


LSS Boende Sätra, Västerås

Starttid: 2023
Färdigt: 2024

Beställare: Byggsvängen 

LSS Boende på nya området Sätra i västra delen av Västerås.
Vi utför markarbeten med nytt VA samt uppsingling för grunden. Även finplanering av utemiljön kommer senare.RAM-Avtal med Västerås Stad

Här är några projekt som är klara och några som pågår.

-Ombyggnation av busshållplatser, Skallberget
-Justering av motionsspår, Rönnby
-Kabelförläggning, Lögarängen


MTC Hallstahammar

Starttid: Mars 2023

Färdigt: Juni 2025 

Beställare: MTC Powder Solutions 

Nybyggnad av industrilokaler på 6 000 m². 

Ett konsortium tillsammans med HMB och Sinnab. 
Vi utför schakt, mark- och grundläggningsarbeten för betongplatta med pålning, samt nytt VA och el till byggnad. 
Finplanering med grön och asfaltsytor. 
Här har vi dessutom hållit i projekteringen och tagit fram lösningar, satt tankar och idéer till verkliga handlingar. 


Segerdal Kv. C, Knivsta 

Projektstart: November 2022
Färdigt: Juni 2025
Uppdragsgivare: HMB Construction

Grundläggning och markarbete för 151 lägenheter med källare. Spontning, schakt med sanering, pålning och singling. Nytt VA, el och värme till fastigheten. Finplanering runt hus ingår också  entreprenaden i ett senare skede.


Ramsjö gård, Kvicksund 

Projektstart: December 2021
Färdigt:
Uppdragsgivare: Privat

Projektering och utbyggnad av ridanläggning. 

Parkering och ridbana är på ca 4 500 m2 samt grunder för 2 st nya stall på 300 m2 vardera. Terrassering av ytor. Nytt VA, bevattningssystem med sjövatten, el samt belysning är gjord. Finplanering med sten, marktegel, asfalt, gabionmurar och växter & naturmark som omringar hästhagarna.


Södra Källtorp etapp 4, Västerås

Projektstart: December 2022
Färdigt: 2024
Uppdragsgivare: Carpenter / Kadesjös 
 

I samarbete med Carpenter upprättas ett flerbostadsområde på Södra Källtorp, Västerås. Schakt och sprängning för husgrunder med VA, fjärrvärme & el. Finplanering och inflyttning pågår just nu.