Återvinning AB
Telefon, Stefan
Telefon, Tommy
Epost

Överskott till användbart

Att få avsättning för överskott är allt svårare och kostsammare. Vi erbjuder tjänster för att omvandla överskott av olik karaktär till användbart material. 
Återvinningen utför vi på plats i direkt anslutning till pågående projekt. Det minskar kostnader i både mindre materialinköp och borttransporter av överskott. 
Små enheter etableras på en arbetsplats till en rimlig kostnad och kan förädla små poster med god ekonomi. 
Alternativ i verksamheten, antingen hyr ni utrustning som vi etablerar och står för uppstart och support för eller så sköter vi hela förädlingen med våra maskiner. 
Tveka inte att höra av er om ni har berg, asfalt eller betong för krossning eller sortering. Vi kommer gärna på ett besök för att offerera våra tjänster.