PÅGÅENDE PROJEKT

Några av de projekt som pågår nu eller nyligen har avslutats framgår nedan.
Som synes så är spännvidden på det vi erbjuder stor så räkna med att vi besitter kunskap inom de flesta förekommande moment.


Gasrening Vafab Miljö, Västerås

Projektstart: November 2020
Beräknad sluttid: April 2021
Uppdragsgivare: Vafab Miljö
Platschef: Thomas Welén

 

I samarbete med Vafab Miljö upprättas ett byggnad för att rena biogas. Hovstallängen (H2), Uppsala

Projektstart: November 2020
Beräknad sluttid: November 2021
Uppdragsgivare: Skanska
Platschef: Thomas Welén

 

I samarbete med Skanska upprättas ett flerbostadshus i centrala UppsalaHemsö parkering, Kornknarren Västerås

Projektstart: Januari 2021
Beräknad sluttid: Maj 2021
Uppdragsgivare: Hemsö Klockargården
Platschef: Simon Skålberg

 

Parkeringsplatserna utökas åt intilliggande bostäder i nya kvarteret Kornknarren på Råby.

I samarbete med SMA Återvinning har befintligt material kunnat krossats  på plats från sprängning och rivning, och på så sätt återanvänts i uppbyggnaden. 


Lindvalls Kaffe, Uppsala

Projektstart: Januari 2021
Beräknad sluttid: Maj-Juni 2021
Byggherre: Lindvalls Fastigheter
Uppdragsgivare: Almstigens Bygginvest
Platschef: Tommy Tiander


I korsningen Kungsgatan-Strandbodgatan mitt i Uppsala, Utför vi mark och grundarbeten för utbyggnad av den befintliga kaffefabriken Lindvalls kaffe.

Här har det producerats kaffe i snart fem generationer, och lokalerna har nu blivit för små då företaget expanderar.


Kv. Kornknarren, Västerås

Projektstart: April 2020
Beräknad sluttid: Oktober 2022
Byggherre: Riksbyggen/Hemsö
Uppdragsgivare: HMB
Platschef: Simon Skålberg/Pontus Lundvall
Arbetsledare: Mikael Högback

Nytt bostadsområde vid Råbyskogen. Flerbostadshus innehållande bostäder, äldreboende samt förskola. Vi utför grovterassering av hela området med tillhörande infra med alla ledningar och gator. Vi förädlar och återanvänder alla massor. Arbetet delas in i flera områden; motionsspår, parkering, tomtplanering och infra. 


Sundemans Backe, Västerås

Projektstart: December 2019
Beräknad sluttid: November 2021
Byggherre:
Uppdragsgivare:Totalbyggen
Platschef: Pontus Lundvall
Arbetsledare: Simon Skålberg

Vi utför mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnation av lägenheter. Bonum Brf Sundemans backe, lägenheter för dem som fyllt 55 år


Kv. Docenten, Rosendal, Uppsala

Projektstart: November 2019
Beräknad sluttid: November 2021
Byggherre: SKB
Uppdragsgivare: TL Bygg AB
Platschef: Thomas Welén
Arbetsledare: Fredric Persson och Rickard Nilsson

Vi utför mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnation av lägenheter


Kungsljuset 2, Västerås

Projektstart: juli 2017
Beräknad sluttid: December 2020
Byggherre: HSB/Bostjärnan
Uppdragsgivare: HMB/Aros Bygg & Förvaltning AB
Arbetsledare: Pontus Lundvall

På Gideonsberg utför vi mark-, lednings- och grundläggningsarbeten för totalt 14 punkthus och ett underjordiskt garage. Två av husen byggs åt Bostjärnan av Aros Bygg & Förvaltning och övriga byggs åt HSB av HMB Construction AB.


Rosendal, Uppsala

Projektstart: Juni 2020
Beräknad sluttid: Januari 2021 
Uppdragsgivare: Uppsala Kommun
Platschef: Tommy Tiander

En utförande entreprenad åt Uppsala kommun i expansiva Rosendal, med finplanering runt hus i flera etapper. Fullt färdigställande med plattytor, stenarbeten, asfalt och växter.