PÅGÅENDE PROJEKT

Några av de projekt som pågår nu eller nyligen har avslutats framgår nedan.
Som synes så är spännvidden på det vi erbjuder stor så räkna med att vi besitter kunskap inom de flesta förekommande moment.


Kv. Kornknarren, Västerås

Projektstart: April 2020
Beräknad sluttid: Oktober 2022
Byggherre: Riksbyggen/Hemsö
Uppdragsgivare: HMB
Platschef: Simon Skålberg/Pontus Lundvall
Arbetsledare: Mikael Högback

Nytt bostadsområde vid Råbyskogen. Flerbostadshus innehållande bostäder, äldreboende samt förskola. Vi utför grovterassering av hela området med tillhörande infra med alla ledningar och gator. Vi förädlar och återanvänder alla massor. Arbetet delas in i flera områden; motionsspår, parkering, tomtplanering och infra. 

Sundemans Backe, Västerås

Projektstart: December 2019
Beräknad sluttid: November 2021
Byggherre:
Uppdragsgivare:Totalbyggen
Platschef: Pontus Lundvall
Arbetsledare: Simon Skålberg

Vi utför mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnation av lägenheter. Bonum Brf Sundemans backe, lägenheter för dem som fyllt 55 år


Kv. Docenten, Rosendal, Uppsala

Projektstart: November 2019
Beräknad sluttid: November 2021
Byggherre: SKB
Uppdragsgivare: TL Bygg AB
Platschef: Thomas Welén
Arbetsledare: Fredric Persson och Rickard Nilsson

Vi utför mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnation av lägenheter


Björkmans Transport, Uppsala

Projektstart: September 2019
Beräknad sluttid:
Byggherre: Björkmans Transport
Uppdragsgivare:Mälarbygg i Västerås AB
Platschef: Thomas Welén
Arbetsledare: Fredric Persson och Rickard Nilsson

Vi utför mark- och anläggningsarbeten för en ny anläggning åt Björkmans Transport innehållande speditionshall, verkstad och kontor.


Vafab Biogas,etapp 2, Västerås

Projektstart: September 2019
Beräknad sluttid: Mars 2020
Byggherre: Vafab Miljö Kommunalförund
Uppdragsgivare: Dieffenbacher
Platschef: Thomas Welen
Arbetsledare: Fredric Persson

Vi utför mark- och anläggningsarbeten vid biogasanläggningen på Gryta avfallsanläggning för ny byggnad samt tipphall.


Örsundsbro förskola, Örsundsbro

Projektstart: November 2018
Beräknad sluttid: Januari 2020
Byggherre: Enköpings Kommun
Uppdragsgivare: Veidekke Entreprenad AB
Platschef: Mattias Eriksson
Arbetsledare: Tommy Hedblad

Nybyggnation av förskola i Örsundsbro där vi utför markarbeten som innefattar avverkning, VA, dränering, värme, el- och tele. Finplanering av lekplats och grönområden.


Kungsljuset 2, Västerås

Projektstart: juli 2017
Beräknad sluttid: December 2020
Byggherre: HSB/Bostjärnan
Uppdragsgivare: HMB/Aros Bygg & Förvaltning AB
Arbetsledare: Pontus Lundvall

På Gideonsberg utför vi mark-, lednings- och grundläggningsarbeten för totalt 14 punkthus och ett underjordiskt garage. Två av husen byggs åt Bostjärnan av Aros Bygg & Förvaltning och övriga byggs åt HSB av HMB Construction AB.


Bäcklösa etapp 2, Uppsala

Projektstart: juli 2017
Beräknad sluttid: December 2020
Uppdragsgivare: Peab Sverige AB
Arbetsledare: Thomas Welén

Nyproduktion av vägar och ledningar för  vatten och avlopp samt grundarbeten och finplanering  för nybyggnationer av lägenheter i södra Uppsala