PÅGÅENDE PROJEKT

Några av de projekt som pågår nu eller nyligen har avslutats framgår nedan.
Som synes så är spännvidden på det vi erbjuder stor så räkna med att vi besitter kunskap inom de flesta förekommande moment.


Ramstalunds gård, Kvicksund 

Projektstart: December 2021
Beräknad sluttid: Våren 2022
Uppdragsgivare: Privat
Platschef: Johan Viklund

Projektering och utbyggnad av ridanläggning. Parkering och ridbana är på ca 4 500 m2 samt grunder för 2 st stall på 300 m2 styck. Även VA, vägar med belysning och murar ska göras.


Pingla bostäder, Knivsta

Projektstart: November 2021
Beräknad sluttid: Augusti 2023
Uppdragsgivare: HMB Construction AB
Platschef: Stefan Anskoff
Arbetsledare: Michael Wallberg

Nybyggnation av 46 Hyreslägenheter i Alsike, Knivsta Kommun. Schakt för grund, nytt VA samt pålning genomförs i etapp 1. Återställning med tillhörande finplanering blir i etapp 2. 


Margaretahemmet, Knivsta

Projektstart: Juni 2021
Beräknad sluttid: Juni 2022
Uppdragsgivare: Roslagsvatten / Knivsta Kommun
Platschef: Stefan Anskoff

Nytt vatten och avlopp läggs i första etappen, samt ny väg och gc-väg med belysning skall göras i etapp 2. 


Segerdal kvarter B, Knivsta Uppsala

Projektstart: Juli 2021
Beräknad sluttid: Maj 2023
Uppdragsgivare: HMB Construction
Platschef: Stefan Anskoff

Nybyggnation av bostadshus med parkering under.

I entreprenaden ingår grundarbeten med schakt, spontning, pålning och nytt VA samt finplanering efteråt.


Grindtorp 8 etapp S, Västerås

Projektstart: Maj 2021
Beräknad sluttid: Maj 2022
Uppdragsgivare: MPA Fastigheter
Platschef: Kim-André Persson
Arbetsledare: Johan Bragner
 

Fastighetsanpassning åt verksamhet på Munkbovägen i Västerås. Betongplatta, dagvattenmagasin och asfaltsarbeten ingår i entreprenaden. Skästa hage etapp 4, Västerås

Projektstart: Maj 2021
Beräknad sluttid: November 2021
Uppdragsgivare: Johnny Börjesson
Platschef: Thomas Welén
Arbetsledare: Fredric Persson
 

Utbyggnad av området Skästa hage, strax norr om Erikslund. 15 nya villatomter med tillhörande infrastruktur, media, miljöhus samt dagvattendamm ingår i åtagandet. 


Ekliden äldreboende

Projektstart: Maj 2021
Beräknad sluttid: Maj 2022
Uppdragsgivare: KBAB (Köpings Bostads AB)
Platschef: Anders Förnegård

 

Om och tillbyggnad av äldreboende i Kolsva. Omfattningen är ca 1500 kvm tillbyggnad och 3000 kvm tillbyggnad. I våran entreprenad del ingår grundarbeten, VA och finplanering. 


Södra Källtorp fsk & idrottshall, Västerås

Projektstart: Mars 2021
Beräknad sluttid: September 2022
Uppdragsgivare: HMB Construction 
Platschef: Johan Viklund

 

Entreprenaden omfattar nybyggnation av en förskola samt rivning, om- och tillbyggnad av idrottshall. Finplanering av skolgård ingår också i våra åtaganden. 


Källtorp 4:86 Södra, Västerås

Projektstart: April 2021
Beräknad sluttid: Juli 2022
Uppdragsgivare: Carpenter / Kadesjös 
Platschef: Thomas Welén
Arbetsledare: Fredric Persson

 

I samarbete med Carpenter upprättas ett flerbostadsområde på Södra Källtorp, Västerås


Hovstallängen (H2), Uppsala

Projektstart: November 2020
Beräknad sluttid: November 2021
Uppdragsgivare: Skanska
Platschef: Anders Förnegård

I samarbete med Skanska upprättas ett flerbostadshus i centrala UppsalaKv. Kornknarren, Västerås

Projektstart: April 2020
Beräknad sluttid: Oktober 2022
Byggherre: Riksbyggen/Hemsö
Uppdragsgivare: HMB
Platschef: Kim Persson
Arbetsledare: Johan Bragner

Nytt bostadsområde vid Råbyskogen. Flerbostadshus innehållande bostäder, äldreboende samt förskola. Vi utför terrassering av hela området med tillhörande infra med alla ledningar och gator. Vi förädlar och återanvänder alla massor. Arbetet delas in i flera områden; motionsspår, parkering, tomtplanering och infra. 


Sundemans Backe, Västerås

Projektstart: December 2019
Beräknad sluttid: November 2021
Byggherre:
Uppdragsgivare: Totalbyggen
Platschef: Kim Persson
Arbetsledare: Johan Bragner

Vi utför mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnation av lägenheter. Bonum Brf Sundemans backe, lägenheter för dem som fyllt 55 år


Kv. Docenten, Rosendal, Uppsala

Projektstart: November 2019
Beräknad sluttid: November 2021
Byggherre: SKB
Uppdragsgivare: TL Bygg AB
Platschef: Anders Förnegård
 

Vi utför mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnation av lägenheter


Kungsljuset - Bostjärnan, Västerås

Projektstart: maj 2020
Beräknad sluttid: maj 2022
Byggherre: Bostjärnan
Uppdragsgivare: Totalbyggen
Platschef: Johan Viklund


På Gideonsberg utför vi markarbete för 2 punkthus åt Totalbyggen. Finplanering runt husen ingår i åtagande också.