PÅGÅENDE PROJEKT

Några av de projekt som pågår nu eller nyligen har avslutats framgår nedan.
Som synes så är spännvidden på det vi erbjuder stor så räkna med att vi besitter kunskap inom de flesta förekommande moment.


Returvägen 16, Västerås

Starttid: Maj 2023
Färdigt: December 2023
Platschef: Tobias Holmgren

Beställare: E3-S Nordic AB

Tomt på 1 500 kvm där nybyggnad av industrifastighet ska byggas, färdig betongplatta på 400 kvm ingår i entreprenaden. Vi ska ta med all media (Fjv, VA, el) samt oljeavskiljare och parkeringar. Detta är ett projekt som vi själva varit med och projekterat marken på, vilket vi gärna gör i sådana här projekt. 

Landrins bil, Esklstuna

Starttid: April 2023
Färdigt: maj 2023
Platschef: Tobias Holmgren


Företaget växer och behöver utöka sin parkering och uppställningsplats. Det skall komma till nytt stängsel runt om och vissa anpassningar av tomtmark kommer genomföras. 

MTC, Hallstahammar

Starttid: Mars 2023
Planerad sluttid: Juni 2025
Platschef: Fredric Persson


Nybyggnad av industrilokal på 6 000 m². Ett konsortium tillsammans med HMB och Sinnab. 
Vi utför mark- och grundläggningsarbeten för platta med pålning, samt nytt VA och el till byggnad. 
Finplanering med grön- och asfaltsytor. 
Här har vi dessutom hållit i projekteringen och tagit fram lösningar, satt tankar och idéer till verkliga handlingar. 


Westinghouse, Västerås

Starttid: oktober 2022
Beräknad sluttid: vinter 2023
Uppdragsgivare: Byggsvängen

Tillbyggnad av kontor, VA arbeten och förlängning av väg.


Segerdal Kv. C, Knivsta 

Projektstart: November 2022
Beräknad sluttid: Juni 2025
Uppdragsgivare: HMB Construction
Platschef: Stefan Anskoff

Grundläggning och markarbete för 151 lägenheter med källare samt nytt VA, el och värme till fastigheten. 

Finplanering runt hus och på innergård ingår i entreprenaden, kommer även bli en del sanering.


Resta Gård, Örsundsbro

Projektstart: Maj 2022
Beräknad sluttid:

Beställare: Resta Gård
Platschef: Anders Förnegård

Terrassering och VA arbeten för framtida byggnationer av diverse lantbruksfastigheter och bostäder.


Rapphönan 1 ,2 & 3, Västerås

Projektstart: Mars 2022
Beräknad sluttid: Höst 2023

Byggherre: Riksbyggen & Hemsö
Uppdragsgivare: HMB
Platschef: Kim Persson

Projektering och nybyggnation av bostäder samt förskola med tillhörande lek och utemiljö. 


Ramstalunds gård, Kvicksund 

Projektstart: December 2021
Beräknad sluttid: -
Uppdragsgivare: Privat
Platschef: Johan Viklund

Projektering och utbyggnad av ridanläggning. Parkering och ridbana är på ca 4 500 m2 samt grunder för 2 st stall på 300 m2 styck. Även VA, vägar med belysning och murar ska göras.


Pingla bostäder, Knivsta

Projektstart: November 2021
Beräknad sluttid: Augusti 2023
Uppdragsgivare: HMB Construction AB
Platschef: Stefan Anskoff

Nybyggnation av 46 Hyreslägenheter i Alsike, Knivsta Kommun. Schakt för grund, nytt VA samt pålning genomförs i etapp 1. Återställning med tillhörande finplanering blir i etapp 2. 


Segerdal kvarter B, Knivsta Uppsala

Projektstart: Juli 2021
Beräknad sluttid: Maj 2023
Uppdragsgivare: HMB Construction
Platschef: Stefan Anskoff

Nybyggnation av bostadshus med parkering under.

I entreprenaden ingår grundarbeten med schakt, spontning, pålning och nytt VA samt finplanering efteråt.


Ekliden äldreboende

Projektstart: Maj 2021
Beräknad sluttid: Vår -23
Byggherre: KBAB (Köpings Bostads AB)
Uppdragsgivare: HMB
Platschef: Anders Förnegård

Om och tillbyggnad av äldreboende i Kolsva. Omfattningen är ca 1500 kvm tillbyggnad och 3000 kvm tillbyggnad. I våran entreprenad del ingår grundarbeten, VA och finplanering

.

 


Södra Källtorp etapp 4, Västerås

Projektstart: December 2022
Beräknad sluttid: -
Uppdragsgivare: Carpenter / Kadesjös 
Platschef:  Fredric Persson
 

I samarbete med Carpenter upprättas ett flerbostads område på Södra Källtorp, Västerås