PÅGÅENDE PROJEKT

Några av de projekt som pågår nu eller nyligen har avslutats framgår nedan.
Som synes så är spännvidden på det vi erbjuder stor så räkna med att vi besitter kunskap inom de flesta förekommande moment.


Segerdal Kv. C, Knivsta 

Projektstart: November 2022
Beräknad sluttid: Juni 2025
Uppdragsgivare: HMB Construction
Platschef: Stefan Anskoff

Grundläggning och markarbete för 151 lägenheter med källare samt nytt VA, el och värme till fastigheten. 

Finplanering runt hus och på innergård ingår i entreprenaden, kommer även bli en del sanering.


Resta Gård, Örsundsbro

Projektstart: Maj 2022
Beräknad sluttid: - 

Beställare: Resta Gård
Platschef: Anders Förnegård

Terrassering och VA arbeten för framtida byggnationer av diverse lantbruksfastigheter och bostäder.


Aberga, Västerås

Projektstart: Jan 2022
Beräknad sluttid: Dec 2022

Beställare: Gunnar Larsson, Aberga Gård
Byggare: Mälarvillan
Platschef: Fredric Persson

Utbyggnad av villaområdet Aberga by med 36 villatomter. Arbetet omfattar markjobben med infra, VA för alla tomterna samt ett tillhörande dagvattenmagasin .


Rapphönan 1 ,2 & 3, Västerås

Projektstart: Mars 2022
Beräknad sluttid: Höst 2023

Byggherre: Riksbyggen & Hemsö
Uppdragsgivare: HMB
Platschef: Kim Persson

Projektering och nybyggnation av bostäder samt förskola med tillhörande lek och utemiljö. 


Ramstalunds gård, Kvicksund 

Projektstart: December 2021
Beräknad sluttid: Våren 2022
Uppdragsgivare: Privat
Platschef: Johan Viklund

Projektering och utbyggnad av ridanläggning. Parkering och ridbana är på ca 4 500 m2 samt grunder för 2 st stall på 300 m2 styck. Även VA, vägar med belysning och murar ska göras.


Pingla bostäder, Knivsta

Projektstart: November 2021
Beräknad sluttid: Augusti 2023
Uppdragsgivare: HMB Construction AB
Platschef: Stefan Anskoff
Arbetsledare: Michael Wallberg

Nybyggnation av 46 Hyreslägenheter i Alsike, Knivsta Kommun. Schakt för grund, nytt VA samt pålning genomförs i etapp 1. Återställning med tillhörande finplanering blir i etapp 2. 


Segerdal kvarter B, Knivsta Uppsala

Projektstart: Juli 2021
Beräknad sluttid: Maj 2023
Uppdragsgivare: HMB Construction
Platschef: Stefan Anskoff

Nybyggnation av bostadshus med parkering under.

I entreprenaden ingår grundarbeten med schakt, spontning, pålning och nytt VA samt finplanering efteråt.


Ekliden äldreboende

Projektstart: Maj 2021

Beräknad sluttid: Maj 2022

Uppdragsgivare: KBAB (Köpings Bostads AB)


Platschef: Anders Förnegård


Om och tillbyggnad av äldreboende i Kolsva. Omfattningen är ca 1500 kvm tillbyggnad och 3000 kvm tillbyggnad. I våran entreprenad del ingår grundarbeten, VA och finplanering.

 


Södra Källtorp fsk & idrottshall, Västerås

Projektstart: Mars 2021
Beräknad sluttid: September 2022
Uppdragsgivare: HMB Construction 
Platschef: Johan Viklund

 

Entreprenaden omfattar nybyggnation av en förskola samt rivning, om- och tillbyggnad av idrottshall. Finplanering av skolgård ingår också i våra åtaganden. 


Källtorp 4:86 Södra, Västerås

Projektstart: April 2021
Beräknad sluttid: Juli 2022
Uppdragsgivare: Carpenter / Kadesjös 
Platschef:  Fredric Persson
 

I samarbete med Carpenter upprättas ett flerbostads område på Södra Källtorp, Västerås