PÅGÅENDE PROJEKT

Här är några av de projekt som pågår just nu.
Som synes så är spännvidden på det vi erbjuder stor, så räkna med att vi besitter kunskap inom de flesta förekommande moment.


Gryta avfallsanläggning etapp 5, Västerås

Starttid: December 2023

Färdigt: December 2024

Beställare: VafabMiljö Sluttäckning av 4,2 hektar deponiyta. Justering av terrassyta, installation av skydds och tätskikt, dräneringsmatta samt skyddstäckmassor. Även ett ledningssystem för ytvatten ska göras.


Air Liquide, Surahammar & Västerås

Starttid: 2023
Färdigt: 2024

Beställare: HMB AB

Nybyggnation av industribyggnader på båda verksamhetsorterna, Surahammar och Västerås. Vi utför schakt, pålning och markarbeten för grunderna. Även viss återställning och finplanering ska göras.


LSS Boende, Sätra, Västerås

Starttid: 2023
Färdigt: 2024

Beställare: Byggsvängen AB

LSS Boende på nya området Sätra i västra delen av Västerås.
Vi utför markarbeten med nytt VA samt uppsingling för grunden. Även finplanering av utemiljön kommer senare.RAM-Avtal med Västerås Stad

Avtalsarbeten som påbörjades i augusti 2023 - 

Vi har just gjort ombyggnation av busshållplatser. 


MTC Hallstahammar

Starttid: Mars 2023

Färdigt: Juni 2025 

Beställare: MTC Powder Solutions AB

Nybyggnad av industrilokaler på 6 000 m². 

Ett konsortium tillsammans med HMB och Sinnab. 
Vi utför schakt, mark- och grundläggningsarbeten för betongplatta med pålning, samt nytt VA och el till byggnad. 
Finplanering med grön och asfaltsytor. 
Här har vi dessutom hållit i projekteringen och tagit fram lösningar, satt tankar och idéer till verkliga handlingar. 


Returvägen 16 Västerås

Starttid: Mars 2023

Färdigt: December 2023

Beställare: E3-S Nordic AB


Tomt på 1500 kvm där nybyggnad av industrifastighet ska byggas.  Färdig betongplatta på 400 kvm ingår i entreprenaden. Vi ska ta med fjärrvärme, VA, el, oljeavskiljare samt tillhörande parkeringsplatser. 

Detta är ett projekt där vi själva varit med och projekterat marken.


Segerdal Kv. C, Knivsta 

Projektstart: November 2022
Färdigt: Juni 2025
Uppdragsgivare: HMB Construction

Grundläggning och markarbete för 151 lägenheter med källare. Spontning, schakt med sanering, pålning och singling. Nytt VA, el och värme till fastigheten. Finplanering runt hus ingår också  entreprenaden i ett senare skede.


Ramsjö gård, Kvicksund 

Projektstart: December 2021
Färdigt:
Uppdragsgivare: Privat

Projektering och utbyggnad av ridanläggning. 

Parkering och ridbana är på ca 4 500 m2 samt grunder för 2 st nya stall på 300 m2 styck. Terrassering av ytor. Nytt VA & el med belysning är gjord. Finplanering med sten, marktegel, asfalt, gabionmurar och växter som omringar hästhagarna.


Rapphönan 1 ,2 & 3, Västerås

Projektstart: Mars 2022

Färdigt: Höst 2023

Byggherre: Riksbyggen & Hemsö

Uppdragsgivare: HMB

Projektering och nybyggnation av bostäder samt förskola. Schakt och sprängning för husgrunder. Nytt VA, fjärrvärme och el. Utemiljö med ytor av asfalt, betongplattor, gräs, och växter. Trädäck med spångar och lekutrustning som ansluter mot befintlig natur. 


Resta Gård, Örsundsbro

Projektstart: Maj 2022

Beräknad sluttid: 

Beställare: Resta Gård


Ett större Infra projekt med vegetationsavtäckning samt framtagning av berg som sprängts och krossats på plats, vilket sedan används i projektet. Terrassering av ytor, vägar och VA arbeten för framtida byggnationer av diverse lantbruksfastigheter.


Segerdal kvarter B, Knivsta

Projektstart: Juli 2021
Färdigt: November 2023
Uppdragsgivare: HMB Construction


Nybyggnation av bostadshus med parkering under.

I entreprenaden ingår grundarbeten med spontning, schakt, sanering, pålning, singling och nytt VA samt el. Finplanering av innergård samt ut mot gatan med plattor, granitsten, asfalt, cortenstål, växter, trädgårdsmöbler och cykelställ.


Södra Källtorp etapp 4, Västerås

Projektstart: December 2022
Färdigt:
Uppdragsgivare: Carpenter / Kadesjös 
 

I samarbete med Carpenter upprättas ett flerbostadsområde på Södra Källtorp, Västerås. Schakt och sprängning för husgrunder med VA, fjärrvärme & el. Finplanering i senare skede.