PÅGÅENDE PROJEKT

Några av de projekt som pågår nu eller nyligen har avslutats framgår nedan.
Som synes så är spännvidden på det vi erbjuder stor så räkna med att vi besitter kunskap inom de flesta förekommande moment.


Grindtorp 8 etapp S, Västerås

Projektstart: Maj 2021
Beräknad sluttid: Maj 2022
Uppdragsgivare: MPA Fastigheter
Platschef: Kim-André Persson
Arbetsledare: Johan Bragner
 

Fastighetsanpassning åt verksamhet på Munkbovägen i Västerås. Betongplatta, dagvattenmagasin och asfaltsarbeten ingår i entreprenaden. Skästa hage etapp 4, Västerås

Projektstart: Maj 2021
Beräknad sluttid: November 2021
Uppdragsgivare: Johnny Börjesson
Platschef: Thomas Welén
Arbetsledare: Fredric Persson
 

Utbyggnad av området Skästa hage, strax norr om Erikslund. 15 nya villatomter med tillhörande infrastruktur, media, miljöhus samt dagvattendamm ingår i åtagandet. 


Ekliden äldreboende

Projektstart: Maj 2021
Beräknad sluttid: Maj 2022
Uppdragsgivare: KBAB (Köpings Bostads AB)
Platschef: Simon Skålberg

 

Om och tillbyggnad av äldreboende i Kolsva. Omfattningen är ca 1500 kvm tillbyggnad och 3000 kvm tillbyggnad. I våran entreprenad del ingår grundarbeten, VA och finplanering. 


Södra Källtorp fsk & idrottshall, Västerås

Projektstart: Mars 2021
Beräknad sluttid: September 2022
Uppdragsgivare: HMB Construction 
Platschef: Simon Skålberg

 

Entreprenaden omfattar nybyggnation av en förskola samt rivning, om- och tillbyggnad av idrottshall. Finplanering av skolgård ingår också i våra åtaganden. 


Källtorp 4:86 Södra, Västerås

Projektstart: April 2021
Beräknad sluttid: Juli 2022
Uppdragsgivare: Carpenter / Kadesjös 
Platschef: Thomas Welén
Arbetsledare: Fredric Persson

 

I samarbete med Carpenter upprättas ett flerbostadsområde på Södra Källtorp, Västerås


Hovstallängen (H2), Uppsala

Projektstart: November 2020
Beräknad sluttid: November 2021
Uppdragsgivare: Skanska
Platschef: Tommy Tiander 

I samarbete med Skanska upprättas ett flerbostadshus i centrala UppsalaLindvalls Kaffe, Uppsala

Projektstart: Januari 2021
Beräknad sluttid: Maj-Juni 2021
Byggherre: Lindvalls Fastigheter
Uppdragsgivare: Almstigens Bygginvest
Platschef: Tommy Tiander


I korsningen Kungsgatan-Strandbodgatan mitt i Uppsala, Utför vi mark och grundarbeten för utbyggnad av den befintliga kaffefabriken Lindvalls kaffe.

Här har det producerats kaffe i snart fem generationer, och lokalerna har nu blivit för små då företaget expanderar.


Kv. Kornknarren, Västerås

Projektstart: April 2020
Beräknad sluttid: Oktober 2022
Byggherre: Riksbyggen/Hemsö
Uppdragsgivare: HMB
Platschef: Pontus Lundvall
Arbetsledare: Mikael Högback

Nytt bostadsområde vid Råbyskogen. Flerbostadshus innehållande bostäder, äldreboende samt förskola. Vi utför terrassering av hela området med tillhörande infra med alla ledningar och gator. Vi förädlar och återanvänder alla massor. Arbetet delas in i flera områden; motionsspår, parkering, tomtplanering och infra. 


Sundemans Backe, Västerås

Projektstart: December 2019
Beräknad sluttid: November 2021
Byggherre:
Uppdragsgivare: Totalbyggen
Platschef: Pontus Lundvall
Arbetsledare: Mikael Högback

Vi utför mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnation av lägenheter. Bonum Brf Sundemans backe, lägenheter för dem som fyllt 55 år


Kv. Docenten, Rosendal, Uppsala

Projektstart: November 2019
Beräknad sluttid: November 2021
Byggherre: SKB
Uppdragsgivare: TL Bygg AB
Platschef: Tommy Tiander
 

Vi utför mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnation av lägenheter


Kungsljuset 2, Västerås

Projektstart: juli 2017
Beräknad sluttid: December 2020
Byggherre: HSB/Bostjärnan
Uppdragsgivare: HMB/Aros Bygg & Förvaltning AB
Platschef: Pontus Lundvall
Arbetsledare: Mikael Högback

På Gideonsberg utför vi mark-, lednings- och grundläggningsarbeten för totalt 14 punkthus och ett underjordiskt garage. Två av husen byggs åt Bostjärnan av Aros Bygg & Förvaltning och övriga byggs åt HSB av HMB Construction AB.